Bouwconflict
my-photo

Paul Smeets


Mr. Paul Smeets van Bureau Bouwconflict is gespecialiseerd in geschilbeslechting en crisismanagement op het gebied van bouw en vastgoed. Van 1987 tot 2004 was hij directeur/eigenaar van Smeets Bouw in Maastricht. Sindsdien is hij bemiddelaar, arbiter en gecertificeerd mediator. Paul Smeets slaat bruggen tussen partijen, beheerst de inhoud, kent de verhoudingen binnen de bouw/het vastgoed, heeft politiek inzicht en kan partijen winnen voor één oplossing. Hij bemiddelde o.a. bij het Stedelijk Museum in Amsterdam, het hoofdkantoor van ASR in Utrecht, Witbrant Tilburg, Sportzone Sittard en 't Loon in Heerlen. Paul Smeets: “Bij een bouwconflict zijn er twee mogelijkheden. U kunt een ander laten oordelen of zelf een oplossing vinden. Dat laatste gaat sneller, kost minder en u heeft meer invloed op de uitkomst. Mijn adagium is dan ook: het is uw eigen probleem, richt het dan ook zo in dat het uw eigen oplossing wordt."

handtekening

Projecten

 • Resultaten bemiddeling

  90%

  Oplossingen: > 90%
  Gemiddelde doorlooptijd: 4 maanden

 • Resultaten crisismanagement

  100%

  Beheersbaar maken situatie
  Gemiddelde doorlooptijd: 3 weken

Werkterreinen

 • Zakelijke bemiddeling >
  Zakelijke bemiddeling

  Bij zakelijke bemiddeling bereiken partijen onder regie van de bemiddelaar zelf een oplossing. De bemiddelaar biedt procesmatige en inhoudelijke hulp. Een mediator daarentegen treedt enkel op als procesbegeleider. De bemiddelaar is materiedeskundig, ook inhoudelijk betrokken en zo nodig sturend. De aanpak is altijd multidisciplinair: inhoudelijke, juridische, financiële, technische, commerciële en communicatieve aspecten worden in kaart gebracht. Ook de uitkomst doet recht aan al die facetten, waardoor business oplossingen mogelijk zijn.

 • Bindend advies >
  Bindend advies

  Bindend advies is een vorm van particuliere rechtspraak op basis van een vooraf overeengekomen maatwerkprocedure. Partijen vragen gezamenlijk (een) derde(n) als bindend adviseur(s), om een voor hen bindende beslissing te nemen over een bepaald geschil. Bindend advies wordt overeengekomen in specifieke gevallen, vaak als er een verschil van inzicht op een onderdeel bestaat.

 • Arbitrage >
  Arbitrage

  Arbitrage is een alternatief voor de gang naar de rechter. Arbitrage is een vorm van particuliere rechtspraak, die veelal via de algemene voorwaarden bij een contract wordt overeengekomen. Van te voren wordt dus afgesproken dat eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. Zo’n commissie bestaat uit één of drie arbiters, die zowel over juridische- als materiedeskundigheid beschikken. De arbitragecommissie doet een voor partijen bindende uitspraak. Paul Smeets is arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Arbitrage Instituut Bouwkunst en op verzoek bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

 • Second opinions >
  Second opinions

  Voor een juridische procedure heeft u veelal een advocaat nodig. Uw advocaat identificeert zich met uw positie en vertegenwoordigt uw belang. Hij/zij richt zich vanzelfsprekend primair op de juridische kant van de zaak. Echter, bij de beoordeling van een geschil door de arbiter/rechter spelen de technische aspecten en de feitelijke gang van zaken vaak een doorslaggevende rol. Vanwege Smeets’ unieke combinatie van kennis en ervaring in de bouwpraktijk en de (juridische) beoordeling en beslechting van geschillen, geeft hij regelmatig second opinions. In de praktijk blijkt dat de eiser (degene die een juridische procedure start) in bijna de helft van de gevallen de zaak verliest. Een second opinion kan deze dure teleurstelling voorkomen.

 • Dispute Review Board >
  Dispute Review Board (DRB)

  Samenwerking en contracten in de bouw zijn steeds meer op continuïteit gericht. Verschillen van inzicht en eventuele conflicten vragen dan ook om een aanpak die eveneens gericht is op continuïteit van de werkrelatie. Daarom wordt bij grote bouwprojecten vaak voorafgaand aan de start van het project een DRB, oftewel Raad van Deskundigen, ingesteld. Deze DRB heeft als doel partijen tijdens de bouw te assisteren bij het voorkomen, oplossen en/of beslechten van geschillen door advies, bemiddeling en/of bindend advies.

 • Crisismanagement >
  Crisismanagement

  Paul Smeets treedt op als crisismanager bij een acute crisis of als adviseur om een dreigende crisis te voorkomen. Verder begeleidt Smeets vanuit zijn ervaring bedrijven bij het ontwikkelen van een pragmatisch crisisbeleid. O.a. drie grote crises in de Nederlandse bouw - Patio Sevilla in Maastricht, Bos en Lommer in Amsterdam en Winkelcentrum ‘t Loon in Heerlen - heeft hij op korte termijn weten op te lossen, met instemming van alle partijen.

prev next

contact

Paul Smeets Bureau Bouwconflict

Adres: d’Artagnanlaan 25, 6213 CH Maastricht

M: (06) 53 88 67 66