Bouwconflict

Hoe lang duurt het / wat kost het?

De kosten van de bemiddeling hangen nauw samen met de doorlooptijd van de procedure. Ter vergelijking, uit het jaarverslag 2010 van de Raad van Arbitrage voor de Bouw blijkt dat 50% van de geschillen binnen 1 jaar wordt beslecht, 90% binnen 2 jaar en 10% duurt langer dan 2 jaar. Uit de cijfers van Bureau Bouwconflict blijkt dat in 90% van de geschillen binnen 2 tot 6 maanden een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. Gemiddeld genomen is de doorlooptijd bij bemiddeling de helft minder dan die bij een arbitrage of een gang naar de burgerlijke rechter, alleen daarom al is bemiddeling goedkoper. Bij bemiddeling hoeft geen formeel juridisch en technisch dossier aangelegd te worden. Het vormen van een formeel dossier voor arbitrage kost veel tijd en geld. Voor iedere bemiddeling wordt na inventarisatie van de geschilpunten een planning opgesteld en een deadline vastgelegd, zodat alle partijen van tevoren weten wat ze mogen verwachten in termen van tijd en kosten. Paul Smeets hanteert een uurtarief van € 300,- excl. BTW. Het is gebruikelijk dat betrokken partijen een evenredig deel van het honorarium betalen.

Terug naar overzicht