Bouwconflict

Wat is de rechtsgeldigheid van de oplossing?

Sta ik niet sterker met een rechterlijke uitspraak?
Een succesvolle bemiddeling resulteert in een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst heeft voor partijen dezelfde rechtskracht als een vonnis van de rechter of arbiter. Het ministerie van Justitie heeft in 2011 vastgesteld dat in Nederland 88% van de vaststellingsovereenkomsten wordt nagekomen, terwijl dat percentage bij een rechterlijk vonnis aanzienlijk lager ligt (tussen de 40-50%). Rechtvaardigheidsgevoel en controle zijn hier key issues. Omdat partijen in geval van bemiddeling de inhoud van de vaststellingsovereenkomst zelf bepalen, is de controle optimaal en wordt het gevoel van rechtvaardigheid ook zo ervaren.

In een vonnis wordt het resultaat door een derde bepaald. Bovendien valt een vonnis vaak tegen. Als we ervan uitgaan dat men een procedure enkel start als men verwacht te winnen, is het opvallend dat in slechts 60% van de gevallen, de eiser gelijk krijgt. Als de eiser tevens opdrachtgever is, ligt dit percentage nog aanzienlijk lager: 47%. Men lijkt zijn kansen te overschatten omdat men te veel waarde hecht aan de eigen kijk op het geschil.

Wanneer een bemiddeling niet tot een oplossing en een vaststellingsovereenkomst leidt, laat dit de juridische positie van partijen ten opzichte van elkaar onaangetast. Bemiddeling doet op geen enkele wijze afbreuk aan geschillenregelingen die in contracten zijn opgenomen. De gang naar de rechter blijft altijd mogelijk. Kortom, voor bemiddeling geldt: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’.

Heeft u geen antwoord gekregen op uw vraag, stuur dan een e-mail naar psmeets@bouwconflict.nl

Terug naar overzicht