Bouwconflict

Wat zijn de voor- en nadelen van bemiddeling?

Met bemiddeling worden conflicten sneller en meer naar tevredenheid van de betrokkenen opgelost. De kans dat u weer een werkbare relatie met de andere partij(en) krijgt, is aanzienlijk groter dan wanneer een conflict voor de rechter of arbiter wordt uitgevochten. In een formele procedure kunnen alleen juridisch bewijsbare zaken worden behandeld en kan slechts nakoming, schadevergoeding en ontbinding (of een combinatie daarvan) worden gevorderd. Omdat bemiddeling de mogelijkheid heeft om alle facetten van een geschil te behandelen, biedt het vanzelf ook meer oplossingsmogelijkheden. Elke afspraak tussen partijen, die niet in strijd is met de openbare orde, kan als oplossing in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd.

Soms is bemiddeling minder geschikt. Over principes valt bijvoorbeeld niet te onderhandelen. Ook zogenaamde ‘ja-nee geschillen’ zijn niet geschikt voor bemiddeling. Tenslotte: ‘it takes two to tango’, beide partijen moeten wel willen. Bemiddeling kan immers alleen op vrijwillige basis plaatsvinden en actieve medewerking van alle partijen is noodzakelijk om tot een oplossing te komen. Als de echte wil om tot een oplossing te komen ontbreekt, werkt bemiddeling enkel vertragend. Verder heeft een bemiddelingsoplossing geen precedentwerking en heeft een vaststellingsovereenkomst niet automatisch een executoriale titel waarmee een deurwaarder tot tenuitvoerlegging kan overgaan.

Het voorstellen van bemiddeling wordt soms als een zwaktebod ervaren. Dit kan worden opgelost met pre-mediation. Hierbij worden aan partijen afzonderlijk, de verschillende vormen van geschilbeslechting voorgehouden waarna zij zelf een passende keuze kunnen maken.

Kan ik me laten bijstaan door mijn eigen adviseurs?
Jazeker, met of zonder (technisch) adviseurs en met of zonder advocaten, dat is de eigen keuze van partijen. Wel is het van belang dat de delegaties van partijen in het geschil, evenwichtig en vergelijkbaar zijn samengesteld.

Terug naar overzicht